Scenár rozhlasovej pobožnosti 3.3.2021 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 3.3.2021 o 17:30

Téma: Poznanie a porozumenie
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý
Piesne: ES č. 90, 286 a 101

1. Oslovenie a privítanie

2. Text týždňa: J 14, 25-26: 

„Toto som vám povedal, keď som bol s vami. Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“

3. Pieseň: ES 90

4. Starozmluvný text: Ž 25, 4-10:

„Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.“

5. Pieseň: ES 286

6. Príhovor

7. Hudobný vstup

8. Modlitba, Otčenáš, požehnanie

9. Pieseň: ES 101

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.