400. výročie smrti baróna Petra Révaya

400. výročie smrti baróna Petra Révaya

Občianske združenie DONJON v spolupráci s Turčianskym seniorátom ECAV Vás pozývajú na hrad SKLABIŇA v sobotu 4. júna 2022 na program pri príležitosti 400. výročia smrti baróna Petra Révaya, jedného z najvýznamnejších pánov hradu Sklabiňa, strážcu kráľovskej koruny, signatára Žilinskej synody a veľkého podporovateľa evanjelickej cirkvi.

Program: 
13.00 komentovaná prehliadka hradu a expozícií
14.30 prednáška o živote Petra Révaya a odhalenie repliky jeho mortuária. Mortuárium ako jedna z foriem náhrobnej pamiatky z roku 1622 bolo zničené požiarom martinského kostola koncom 19. storočia. Hodnoverná replika je zhotovená podľa zachovanej fotografie a od tohto dňa bude vystavené v hradnej expozícii.
15.00 EVANJELICKÉ SLUŽBY BOŽIE, Kazateľ: Mgr. Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV
16.00 prezentácia dolnonitrianskych a požitavských vín zn. Fierowine, vínom z tohto regiónu sa zásobovali hradné pivnice už pred 400 rokmi
16.30 a 17.00 odborné komentované prehliadky novej expozície v severnej bašte
17.00 komentovaná prehliadka hradu

Sprievodný detský program a tvorivá dielnička, Sklabinská hradná bylinkáreň

Vstupné: 5,- €; ZŤP 3,- € (výťažok bude použitý na obnovu hradu)