Strenutie farárskych rodín VD ECAV

Strenutie farárskych rodín VD ECAV

Príďte budovať medzigeneračné mosty v rodine a v cirkevnom zbore. Pripravujeme konferenciu venovanú pastorálnej starostlivosti o duchovných a ich rodiny. 30. jún - 2. júl 2019, Hotel Sorea - Hutník II., Tatranské Matliare. Tešíme sa na stretnutie farárskych rodín s deťmi z VD ECAV.

Na čom môžeme stavať a čo nás ako generácie rozdeľuje? Každá rodina je tajomstvom, každý človek je originál a napriek tomu niektoré veci rodinných vzťahov platia vo všeobecnosti. Aké sú rizikové miesta a aké sú silné stránky rodiny? Ako si nastaviť priority? Etapy vývoja dieťaťa podľa E. Eriksona - Každé obdobie života rodiny prináša výzvy. V každom období máme príležitosti k naplneniu určitých cieľov. Aké sú etapy vývoja rodiny a ako ich zvládnúť? Výchova detí je ukazovateľ správnej cesty. Právom i povinnosťou rodičov je výchova detí. Prarodičia sú pomocníci. Aké sú výchovné modely a ktoré výchovné štýly vedú k naplneniu osobnosti dieťaťa? Čo odovzdávajú rodičia a čo prarodičia? Čo sú to hodnoty a ako ich odovzdávame medzi generáciami. Transgenerečný prenos a jeho význam pre osobnosť človeka. Tvoríme pravidlá uľahčujúce vzájomné spolužitie? Aké sú úlohy jednotlivých generácií, aké hodnoty nám uľahčujú vzájomné spolužitie? Aké robíme chyby a aký majú dopad na život rodiny? Rodina ako miesto bezpodmienečného prijatia a vzájomnej lásky.

Prednášajúca: Mgr. Ing. Marie Nováková, Praha - pôsobí a publikuje ako odborná lektorka v oblastiach etiky, etickej výchovy, prevencie rizikového správania a kriminality, manželských a rodinných vzťahov, ako párový a rodinný terapeut. Spolupracuje s organizáciami PRAK, YMCA, EFČR, Centra náhradní rodinné péče, Rodinná a komunitní centra, Síť mateřských center, Naše dítě, Fowenta, SOS vesničky, Diecézní centra pro mládež.


Účastnícky poplatok (nedeľa, pondelok, utorok) - strava, ubytovanie

Dospelá osoba - 35 € / Deti do 15 rokov - 25 €.

Kapacita hotela je obmedzená, uprednostnení budú účastníci na celý pobyt. Prihlasovanie bude prebiehať (do zaplnenia kapacity hotela) do 15. júna 2019. Prihlášky zasielajte elektronicky na adresu : sekretariat@vdecav.sk, 051/7722515, 0918/828 379


Projekt je organizovaný s pomocou finančnej podpory (1/2 nákladov na stravu a ubytovanie) Východného dištriktu ECAV na Slovensku a zahraničnej finančnej pomoci EKM, Nemecko.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.