Scenár rozhlasovej pobožnosti 31. marec 2021 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 31. marec 2021 o 17:30

Téma: Pokušenie
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý
Piesne: ES č. 102, 83 a 414
 

1. Oslovenie a privítanie

2. Text týždňa: 1K 10, 12 - 13: 

„A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.“

3. Pieseň: ES 102 (slohy 1, 2 a 4)

4. Starozmluvný text: Ž 22, 2-5; 24-27:

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku! Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Ty však tróniš ako svätý, Ty, chvála Izraela. V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval.

Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte Ho! Všetko potomstvo Jákobovo, ctite Ho! Bojte sa Ho, všetko potomstvo Izraela! Lebo On nezavrhol, ani nezošklivil si biedu úbožiaka, neskryl si pred ním svoju tvár. Keď volal k Nemu, počul ho. Z Teba pramení moja chvála vo veľkom zbore, vyplním svoje sľuby pred tými, čo sa Ho boja. Pokorní budú jesť a nasýtia sa, a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú. Nech vaše srdce žije naveky!“

5. Pieseň: ES 83

6. Príhovor

7. Hudobný vstup

8. Modlitba, Otčenáš, požehnanie

9. Pieseň: ES 414 (počet veršov operatívne podľa zostávajúceho času)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.