Spomienka na Krištofa Chorváta v Modre-Kráľovej

Spomienka na Krištofa Chorváta v Modre-Kráľovej

14. augusta 2022 o 10.00 h v Modre-Kráľovej na Službách Božích s pietnou spomienkou na cintoríne si cirkevná aj odborná verejnosť pripomenie osobnosť Krištofa Chorváta (1872  1897), evanjelického kňaza v Modre-Kráľovej (1897) a etnografa, pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Počas jeho pôsobenia bola v Modre-Kráľovej vybudovaná evanjelická fara pred 125 rokmi. Súčasťou programu budú aj dve odborné prednášky a ďalší umelecký hudobný program. Srdečne pozývame do Modry-Kráľovej!