V Kokave nad Rimavicou budú spomínať na Darinu Bancíkovú

V Kokave nad Rimavicou budú spomínať na Darinu Bancíkovú

Prvá slovenská evanjelická farárka sa narodila v Kokave nad Rimavicou. 20. výročie jej úmrtia si pripomenú v evanjelickom kostole, 20.10.2019 o 10:30. Slovo o tejto vzácnej žene budú mať Ľudmila a Alrféd Swanovci. 

V prvej polovici 20. storočia sa na teologických fakultách v Európe riešila otázka ordinácie - vysviacky žien za farárky v cirkvách. Priekopníčkou v tejto otázke na Slovensku sa stala ThB. Darina Bancíková, rodáčka zo stredoslovenskej obce Kokava nad Rimavicou. V čase tvrdého totalitného režimu, ktorý zakazoval náboženskú vieru, bola Darina Bancíková v r. 1951 ordinovaná ako prvá žena-farárka u nás. V roku 1962 bola štátnou mocou nespravodlivo odsúdená a uväznená. Súdne ju rehabilitovali v roku 1990. Zomrela 30. júla 1999 v Horných Salibách.  Pochovaná je v Kokave nad Rimavicou.
V nedeľu 20. októbra si prvú ženu-farárku pripomenú v jej rodnej obci v evanjelickom cirkevnom zbore v Kokave nad Rimavicou na službách Božích v kostole a potom na miestnom cintoríne.
Slávnostnou kazateľkou bude Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., seniorka Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku a súčasne docentka na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa osobne s Darinou Bancíkovou poznala a po 60.tich rokoch od zavedenia ordinácie žien túto tému reflektovala na akademickej pôde a vo vedeckých štúdiách.
O hudobný doprovod počas spomienkovej slávnosti sa postará MgA. Janko Siroma, Ph.D, popredný organista známy doma aj v zahraničí. Ďalšími vzácnymi hosťami na bohoslužbe budú príbuzní Dariny Bancíkovej, manželia Ľudmila a Alfréd Swanovci. Ľudmila Swanová si na Darinu Bancíkovú spomína: “Bola to sesternica mojej mamy, čiže moja druhostupňová teta. Keďže boli obe sesternice po celý život v úzkom kontakte, teta ma poznala od narodenia a aj po smrti mojej mamy som často bývala u nej a aj neskôr s manželom a deťmi sme ju navštevovali po celý jej život. Bola to výrazná osobnosť a svoje povolanie vykonávala vždy poctivo a obetavo, či to bolo v Bratislave, v Liptovskom Mikuláši, či tam, kde líšky dávajú dobrú noc, v malej stredoslovenskej dedinke Veľký Lom. Za poctivé vykonávanie svojho povolania si veľa vytrpela a bola aj nespravodlivo väznená. Brala to však pokorne a skromne ako svoj životný údel. Takýchto ľudí si treba pripomínať, kým žijú pamätníci, preto som aj s manželom rada prijala pozvanie na Služby Božie 20.októbra 2019 v Kokave nad Rimavicou.”
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.