Stretnutie dorastu a mládeže POS

Stretnutie dorastu a mládeže POS

Srdečne pozývame všetkých konfirmandov, dorastencov a mládež na Seniorátne stretnutie dorastu a mládeže Považského seniorátu, ktoré sa uskutoční v SOBOTU, dňa 26. novembra 2022 o 18:00 hod. v našom Zborovom dome v Bánovciach n. B. na Jesenského ul. 9.

Príďte zažiť spoločný čas pri piesňach, Božom slove, hrách...
Nebude chýbať ani tradičné pohostenie a spoločný čas na zoznámenie sa. Tešíme sa na Vás.