Festival chrámovej piesne

Festival chrámovej piesne

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozvali spevácke zbory zo Západného dištriktu na 3. ročník Festivalu chrámovej piesne. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia smrti M.R. Štefánika, dňa 12. októbra 2019 v evanjelickom kostole v Trnave.  


Do súťažnej  časti sa prihlásilo 9 zborov:  Krédo z Diakoviec, Laudate z Bratislavy- Petržalky, Letorast zo Senice- Čáčova, Zvon z Trenčína, Nádej z Veľkého Krtíša, Spevokol pri CZ Trnava, Stafides z Pezinka, Spevokol pri CZ Nitra a Mužský cirkevný spevokol z Brezovej pod Bradlom. Do nesúťažnej časti sa prihlásil Spevokol pri CZ Bratislava Legionárska, Spojený miešaný spevokol Hronsek a Zvolen a Ratolesť zo Siladíc. Súťažiť sa bude v kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory a mládežnícke zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty v zložení, predseda poroty: doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD., členovia: Ing. Stanislav Tichý, DiS.art, Mgr. Jana Pastorková, ArtD. V súťažnej časti aj označenie pásma, ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil. Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený a požehnaný deň. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.