POZVÁNKA: Všeobecná pastorálna konferencia, 16.5.2022

POZVÁNKA: Všeobecná pastorálna konferencia, 16.5.2022

Milé sestry a milí bratia v oltárnej službe,
srdečne Vás pozývame na Všeobecnú pastorálnu konferenciu, ktorá sa bude konať v pondelok 16. mája 2022 v divadle J. Tajovského vo Zvolene so začiatkom o 10:00 hod.

Téma: Quo vadis cirkevná hudba a liturgia ECAV v 21. storočí 

V roku 2022 si pripomíname 60. výročie zavedenia slovenskej liturgie do praxe a tiež 30. výročie vydania Evanjelického spevníka. V krátkosti sa k týmto historickým medzníkom vráti vo svojej prednáške doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. Všeobecná pastorálna konferencia však nechce byť len o minulosti, ale hlavne o súčasnosti a budúcnosti.

Svoj priestor preto dostane Výbor cirkevnej hudby a hymnológie, Bohoslužobný výbor aj Spevníková komisia ECAV, aby predstavili svoju súčasnú činnosť na poli cirkevnej hudby a liturgiky a načrtli aj ich pohľad na momentálny stav aj potreby alebo smerovania cirkvi v tejto oblasti. 

Za vedenie cirkvi svoju predstavu priblíži generálny biskup ECAV Ivan Elko.

V poobedných hodinách bude priestor na diskusiu, v ktorej môžete nielen klásť otázky všetkým tým, ktorí majú v našej cirkvi čo do činenia s liturgikou a cirkevnou hudbou, ale aj predkladať svoje postrehy, návrhy alebo skúsenosti.

Veríme, že čas na Všeobecnej pastorálnej konferencii bude časom užitočných informácií aj plodnej diskusie a že nám pomôže získať predstavu o tom, kam sa naša cirkev v oblasti hudby uberá alebo kam by sa uberať mala.

Prihlásiť sa môžete cez e-mail na: skoly@ecav.sk.

Účastnícky poplatok 3,- € sa bude platiť na mieste

Cestovné bude hradené v zmysle CN č. 3/2007