Televízne Služby Božie z Rusoviec 24. a 25.4.2021

Televízne Služby Božie z Rusoviec 24. a 25.4.2021

24.4.2021 o 18:00 na TROJKE

Téma: Ježiš je cesta!
Kazateľ: Martin Kmec, zborový kaplán
Liturgička: Eva Kolesárová
Kantor: Peter Líška
Piesne: 137, 345, 421, A 35
Recituje: Miroslava Kmecová
Príhovorné modlitby: Katarína Gajdošová a Dávid Bukovinský


25.4.2021 o 10:00 na DVOJKE

Téma: Pripravení k oslave!
Kazateľ: Ján Kolesár, zborový farár
Kantor: Janko Siroma
Piesne: 128, 362, 130, 600, A 33
Epištolu číta: Ľubomír Synak, zborový dozorca
Sólospev: Eva Kolesárová
Recituje: Andrej Kučinský