Scenár rozhlasovej pobožnosti 7. apríl 2021 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 7. apríl 2021 o 17:30

Téma: Viera vo vzkriesenie
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý
Piesne: ES č. 144, 130 a 602

1. Oslovenie a privítanie

2. Text týždňa: J 14, 18 - 19: 

„Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“

3. Pieseň: ES 144

4. Starozmluvný text: Ž 118, 14 - 24:

„Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!“

5. Pieseň: ES 130

6. Príhovor

7. Hudobný vstup

8. Modlitba, Otčenáš, požehnanie

9. Pieseň: ES 602 (počet veršov operatívne podľa zostávajúceho času)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.