Dištriktuálny deň VD ECAV 2021 bude v Amfiteátri v Giraltovciach

Dištriktuálny deň VD ECAV 2021 bude v Amfiteátri v Giraltovciach

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v našej krajine v súvislosti s ochorením COVID-19 a vzhľadom na nové podmienky pre organizovanie hromadných podujatí sa  Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku 2021 bude konať dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Mestskom amfiteátri v Giraltovciach (Park mieru) so začiatkom o 9.30 hod.

Téma stretnutia „Labyrint sveta a raj srdca“ vychádza z Ježišových slov: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Mt 7,13-14)

Dištriktuálny deň bude mať tradične 2 časti: 9. 30 – Slávnostné Služby Božie (aj v priamom prenose RTVS na Trojke), 13. 30 – Divadelné predstavenie divadla Exodus  „Tajomný labyrint“. Pre deti bude pripravený počas Služieb Božích detský program a v obedňajšej prestávke interaktívne divadelné predstavenie „Edo Drewo a lesné víly“. V obedňajšej prestávke budú môcť účastníci využiť moderovanú prehliadku ev. a. v. kostola v Giraltovciach.

Podujatie sa uskutoční v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19). Osoby v režime OTP sú osoby, ktoré súplne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo nie starším ako 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu). Kontrola osôb ako aj zapísanie do zoznamu účastníkov sa bude konať pri vstupe do areálu. V prípade organizovanej skupiny z cirkevného zboru prosíme nahlásiť účasť na sekretariáte BÚ VD v Prešove.

V prípade výrazného zhoršenia pandemickej situácie bude stretnutie v predstihu zrušené a bude to verejne oznámené.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Peter Mihoč (biskup VD), Ľubomír Pankuch (dozorca VD) a Marek Cingeľ (predseda VMV VD)