Príprava plagátov v programe CANVA

Príprava plagátov v programe CANVA

Milí priatelia, pozývame na ďalší webinár, tentokrát s Mgr. Janou Nunvářovou, ktorá nás naučí ako efektívne propagovať rôzne akcie cez plagáty v programe Canva.