Pre Teba 2019 - Prochrist SK - Volanie bez poplatku

Pre Teba 2019 - Prochrist SK - Volanie bez poplatku

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na "inú" frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.

Témou tohtoročných evanjelizačných večerov "Pre Teba" bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete - "Otče náš".

1. Dvere domov - Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje

2. Vôľa - Kde je vôľa, tam je cesta - Buď vôľa Tvoja

3. Chlieb na cestu - Chlieb náš každodenný daj nám dnes

4. Sila odpustenia - Odpusť nám viny naše

5. Liek v pokušení - Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého


3. - 7. apríla 2019 (streda - nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.

Prenosové miesto – Kinosála pri mestskom Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku


Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: MailScanner has detected a possible fraud attempt from "prochrist.sk"

Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.

Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke riadne zaregistrovali ako prenosové miesto. Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie projektu.


Na spropagovanie vo Vašom okolí si môžete v kolonke na stiahnutie stiahnúť plagát, za propagáciu v kruhu Vášho okolia Vám budeme nesmierne vďační.

Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

V prípade Vašej ochoty finančne popdporiť tento projekt, milodary môžete posielať na bankový účet:

IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021

Ďakujeme za každú Vašu podporu, propagáciu a veríme, že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.


Plagát


Za organizačný tím evanjelizáčných večerov PRE TEBA 2019

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.