Služby Božie s uvedením 2. zväzku knihy „Cirkev v útlaku”

Služby Božie s uvedením 2. zväzku knihy „Cirkev v útlaku”

Dňa 2. marca si pripomenieme 100 rokov od narodenia Pavla Uhorskaia, po Nežnej revolúcii prvého generálneho biskupa ECAV. Ordinovaný bol v r. 1942 v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. V nedeľu 3. marca bude v Novom kostole na službách Božích o 10.00 h. predstavený druhý zväzok knihy: Pavel Uhorskai, Cirkev v útlaku.

Ako dar bude odovzdaná rodinám tých bratov a sestier, ktorých otcovia – ev. farári boli vystavení útlaku v rokoch ateistického socializmu. Prihovorí sa aj brat farár Matúš Heise, riaditeľ Nadácie luteránskeho dedičstva (Lutheran Heritage Foundation) z USA. Pôsobil ako misionár v Moskve. Bude hovoriť o prenasledovaní evanjelikov v Sovietskom zväze v období rokov 1929 – 1939.


Srdečne vás pozývame uctiť si pamiatku martýrov a prijať povzbudenie z ich ťažko preskúšanej viery. Svedectvo o nej prináša aj 2. zväzok knihy Cirkev v útlaku, ktorú vám dávame do pozornosti.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.