Stretnutie žien z NOS

Stretnutie žien z NOS

V Lučenci sa 13. augusta 2022 stretnú žienky z Novohradského seniorátu ECAV. Program sa začne o 14:30 a pozvané sú všetky sestry z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia.