Rozhlasový prenos SB z Prešova, 22.5.2022

Rozhlasový prenos SB z Prešova, 22.5.2022

Rozhlasový prenos Služieb Božích, 22. mája 2022 v Rádiu Slovensko
09.00 – 10.00 z evanjelického kostola v Prešove 
Kazateľ: Martin Chalupka
Piesne: 209, 652, 318, A 34