Spomienka na dvoch umelcov

Spomienka na dvoch umelcov

V novembri 2021 nás v priebehu týždňa opustili dve významné osobnosti slovenskej kultúry.
Jela Krčméry-Vrteľová († 4. novembra 2021), dcéra Štefana Krčméryho, operná speváčka, dramaturgička, libretistka a prekladateľka, preložila z taliančiny, francúzštiny a nemčiny vyše sedemdesiat libriet (vrátane textu oratória Jána Valacha Klepáč a Zvon). Vydala albumy klasických, operných a zborových piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, so Slovenskou filharmóniou, vydala zbierky veršov. Keď sme “rozbehli” cyklus koncertov BACH-Kantáty so Solamente naturali, prebásňovala texty kantát, aby ešte viac priblížila poslucháčom ich hodnotu.
Miroslav Cipár († 8. november 2021), scénograf, grafik, dizajnér, maliar.  So svojím bohatým portfóliom malieb, sôch, grafík získal viacero významných ocenení. V rámci svojej rozmanitej tvorby vytvoril aj mnohé známe logá, no nepochybne najpopulárnejšie sú však jeho ilustrácie. “Brilantné majstrovstvo ho radí nepochybne k európskym umelcom, ktorým slovanstvo, hlavne v očiach západných zberateľov a obdivovateľov výtvarného umenia, nemožno uprieť” (Vincet Polakovič).
Obaja pôsobili v porote udeľovania Ceny Sebastian, pričom Majster Cipár vytvoril viaceré logá pre bachovské výročia.
Úžasný odkaz oboch umelcov. O to tragickejší je prístup niektorých bratislavských “kultúrnych” inštitúcií pri podpore spomienky na nich. 
Našich milých priateľov si pripomenieme v spomienkovom programe 24.6.2022 v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici.