Gymnazisti pripomenú príbehy evanjelického cintorína v Košiciach

Gymnazisti pripomenú príbehy evanjelického cintorína v Košiciach

Evanjelické gymnázium v Košiciach pripravilo pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2021 v duchu témy „Dedičstvo pre všetkých“, prezentáciu príbehov košického evanjelického cintorína. Najslávnejší tu pochovaný je major Andrej Gálik, dušou evanjelik a svetoobčan s dobrodružným životným príbehom.

Dobrovoľnícke podujatie zorganizovalo Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského pri príležitosti DEKD 2021 (Dní európskeho kultúrneho dedičstva). Cieľom podujatia je znovu objavenie a sprítomnenie príbehov, ktoré sa spájajú s Košickým evanjelickým cintorínom.   

Košický evanjelický cintorín je unikátnym miestom s geniom loci, ako najdlhšie zachovaný predmestský, vyše tristoročný cintorín, s množstvom pomníkov pozoruhodných osobností, ktorý si zaslúži zachovanie pre ďalšie generácie. Okrem mnohých iných je tu pochovaný major Andrej Gálik. Podobne aj ďalšie evanjelické osobnosti slovenskej, maďarskej, nemeckej, americkej histórie, ktorých pozostatky tu dodnes ležia, historicky i spoločensko-kultúrne spájajú a reprezentujú kontakty i vzájomné vzťahy Slovenska a Maďarska, Nemecka či USA, a iných národov. Je to naša spoločná „živá záhrada pamäte“ – vzácne kultúrne dedičstvo pre všetkých.

Prvá časť podujatia (8:30-10:30) bude praktická. Žiaci Evanjelického gymnázia v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pomôžu pri čistení a úprave Košického evanjelického cintorína. Po praktickej dobrovoľníckej pomoci bude nasledovať popularizačná prednáška vo forme edukatívnej potulky, ktorou bude sprevádzať evanjelický farár z CZ ECAV Opiná, Radoslav Grega (10:30-11:15). Následne v krátkych vstupoch žiaci Evanjelického gymnázia predstavia najdôležitejšie epizódy z jedinečného životného príbehu majora Andreja Gálika. Na záver sa naskytne jedinečná príležitosť stretnúť sa so „živou historickou postavou“ v uniforme vojaka Únie, ktorú sprítomní Slavomír Geffert a zároveň poodhalí realitu vojenského života, ktorou major Gálik zažil.

Na príprave podujatia sa podieľajú Krajský pamiatkový úrad Košice (Juraj Gembický a Gabriel Szeghy), Správa mestskej zelene v Košiciach, Tomáš Ondrejšík za Knižnicu J. Bocatia, Slavomir Geffert (spolok S.A.M.O.V.) a mesto Košice.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.