SLUŽBY BOŽIE V PRÍRODE – RIMAVSKÁ BAŇA

SLUŽBY BOŽIE V PRÍRODE – RIMAVSKÁ BAŇA

Srdečne Vás pozývame stráviť voľný deň – 8. máj 2023 – v krásnom prostredí Malohontu, kde pripravujeme Služby Božie v prírode. Kázať bude brat biskup ZD Ján Hroboň. Služby Božie budú sprevádzané hudobnou skupinou. Chystáme pestrý program, ktorý je zaujímavý najmä návštevou Gotických kostolov.

Program:

ČasObsahMiestoKto

10,00 hod. – 11,15 hod.

Služby BožieIhrisko v Rimavskej Bani pod kostolomZD ECAV, CZ ECAV Rim. Brezovo,


vystúpenie detí, Hudobná skupina

CZ ECAV Rim. Píla, Spevokol CZ ECAV Drienčany

11,15 hod. – 11,45 hod.Dejiny MalohontuIhriskoMartin Riecky, Janka Miháliková
11,45 hod. – 12,15 hod.Položenie venca, hymna, krátky príhovorPamätník obetiam II. svetovej vojnyMarián Bodolló, SZPB
12,15 hod. – 13,15 hod.Obed + nápojeIhriskoObec Rimavská Baňa
13,15 hod. – 13,30 hod.Statické ukážky Klubu vojenskej histórieIhrisko resp. námestieMarián Bodolló, SZPB, OS a OZ
13,30 hod.


(Návrat z Kraskova o cca. 16,00 hod. do Rim. Bane pešo)

Pochod do KraskovaKraskovoMarián Bodolló
13,30 hod – 17,00 hod.Návšteva Gotických kostolovRimavské Brezovo, Kyjatice a KraskovoMiroslav Janšto, Andrea Moravčíková a Katarína Damjanovová, Janka Miháliková

Parkovanie:

– v areáli základnej školy (čo je hneď oproti ihriska)
– pri budove bývalej evanjelickej fary (pod kostolom, pri hlavnej ceste)
– popri ceste smerom na Lehotu nad Rimavicou

Strava:

Guláš, minerálka, kofola, radler nám zabezpečí obec. Cena za guláš 2,50 €.

Prehliadka Gotických kostolov: