Kantorský kurz v Prešove

Kantorský kurz v Prešove

Milí priatelia, 
pozývame vás na Kantorský kurz ECAV v priestoroch Biskupského úradu VD ECAV (Hlavná 137, Prešov) v sobotu 18. marca 2023 (8:30 – 16:45). Kurz organizuje Výbor cirkevnej hudby a hymnológie (VCHaH) ECAV v spolupráci s Edukačno-misijným centrom (EMC) ECAV. 

Lektori odporúčajú každému účastníkovi kurzu, aby si priniesol materiály, z ktorých sprevádza služby Božie a tiež 10 piesní na prekonzultovanie s lektorom. Účastníci kurzu môžu konzultovať s lektormi aj odbornú organovú literatúru. Ďalšie skladby, predohry a materiály pre kantorov prinesú lektori. 

ONLINE formulár na prihlásenie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu1mbY8JfO-HzX3G_zQldKwJ_rpR1EBhgtJZhOvjIeZbiaNw/viewform
Účastnícky poplatok za kurz je 20€. 
Potvrdenie o úhrade prosím pošlite na adresu: vzdelavanieemc@ecav.sk 

V prípade, že potrebujete konzultovať odborné, alebo logisticko-technické záležitosti kontaktujte nás. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

MgA. Janko Siroma, Ph.D. – odborný garant (predseda VCH a H ECAV) 
kontakt: janko.siroma@gmail.com a tel. kontakt: 0915 331 940

ThDr. Matej Oráč, PhD. – technické zabezpečenie (koordinátor vzdelávacích aktivít EMC ECAV)
kontakt: vzdelavanieemc@ecav.sk  a tel. kontakt: 0918 828 351