Pozvánka na tréning: Odolný život

Pozvánka na tréning: Odolný život

Žijeme vo svete neustálych zmien. Tí, ktorí vedú iných, musia odolávať mnohým tlakom, pevne stáť a zároveň viesť ostatných zmysluplným smerom. V mnohých organizáciách a firmách sa ľuďom vo vedúcich pozíciach venujú. Pomáhajú im tréningami, mentoringom, koučingom, čímkoľvek, čo im môže pomôcť obstáť v náročných výzvach života.

V cirkvách a medzi kresťanmi sa pomoci tým, ktorí sú „vpredu” venujeme málo.

 Potenciálni lídri prechádzajú teologickou a biblickou prípravou, ale sú málo pripravovaní na to, ako viesť iných ľudí, ako udávať víziu, ciele, smer a ako v tom všetkom vydržať.

Schopnosť viesť ľudí a budovať tím je niečo, čo sa dá naučiť a v čom sa dá rásť. Preto existuje množstvo organizácií a firiem, ktoré sa tomu venujú.

Vzdelávanie a tréning lídrov je viac ako súbor krátkych kvalitných prednášok. Je zameraný na proces a konkrétnu prácu účastníka s pracovným zošitom. Účastník tréningu reálne pracuje s vlastnými výzvami a súvislosťami a odchádza s vlastným návrhom konkrétnych krokov do budúcna.

V zahraničí týmto tréningom prechádzajú mnohé cirkvi a kresťanské organizácie.
Je používaný aj vo firmách a organizáciách tretieho sektora.


Tréning robíme s túžbou pomôcť.
S túžbou, aby Božie kráľovstvo rástlo.

 

Tréning vedú 

Miesto a čas

18. 1. 2020 | Prešov, Staré kolégium, 13:00 – 17:00
 

Tréning odolný život je zdarma

Platí sa len poplatok 20,- EUR za materiály, ktoré sú v licencii xpand international:

  • xpand sken odolnosti (7 dimenzií osobnosti) 
  • workshopy, videá
  • občerstvenie: káva, čaj a ovocie

Organizuje EVS v spolupráci s Xpand International. 

O vzdelávaní a tréningu povedali

Školenie Xpand mi umožnilo lepšie spoznať seba aj celý tím. Ponúklo výborne nástroje na analýzu stavu a návod ako meniť firmu.
Ladislav Ivanecký, konateľ Esten s.r.o.

Tréning mi pomohol jasne porozumieť samému sebe. Darom, povolaniu, schopnostiam. Teraz mám jasné pochopenie toho, čo ako líder robiť mám a čo nie. Je to najlepší tréning, aký som kedy absolvoval.
Dávid Bázlik, farár

Získal som motiváciu a lepšie poznanie toho, čo je dôležité, keď vediem ľudí. Získal som nádej pre lepšiu budúcnosť cirkvi.
Andrej Adamuščin, Univerzitné pastoračné centrum MOSTY v Bratislave

Tréning mi pomohol spoznať viac sám seba. Povzbudil ma do nových vecí. Pomohol mi objavovať cestu pre ďalších 10 rokov.
Vladimír Maťaš, farár

Bez tohto tréningu by som bol dnes možno vyhorený. Moja odolnosť pomaly rastie a vidím ovocie kurzu kreatívne plánovanie života.
Marek Ivan, farár

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.