Tipy a triky s webovými stránkami cirkevných zborov cez doménu ecav.sk

Tipy a triky s webovými stránkami cirkevných zborov cez doménu ecav.sk

lektorka: Mgr. Jana Nunvářová
prihlasovací link: https://forms.gle/JafJJWTxwHqd2kqr8

V prípade, ak chcete podporiť Edukačno-misijné centrum ECAV finančne, môžete tak urobiť na tomto čísle účtu:
SK31 3100 0000 0040 4019 8419.
Správa pre prijímateľa: dar pre EMC