Spomienka na Ľudovíta Štúra, Karola Štúra, Samuela Zocha a Márie Zochovej

Spomienka na Ľudovíta Štúra, Karola Štúra, Samuela Zocha a Márie Zochovej

Mesto Modra, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra a SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra
Vás pozývajú na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia
Ľudovíta Štúra, Karola Štúra, Samuela Zocha a Márie Zochovej.

Služby Božie sa uskutočnia 29. januára 2023 o 9.00 hod. v Slovenskom evanjelickom kostole v Modre. 
Po službách Božích sa bude konať pietna spomienka na modranskom cintoríne.

Pre verejnosť budú od 11.00 hod. do 13.00 hod. zadarmo sprístupnené expozícia a výstava Ženy v 19. st. a štúrovci v SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra a v priestoroch Nemeckého evanjelického kostola bude prístupná výstava Modranský evanjelický sirotinec.
Srdečne Vás pozývame na prednášku s besedou „Modranská Tabita” Život a služba Márie Zochovej
s Mgr. Martinom Miti Kováčom v SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra, ktorá sa uskutoční 2.2. 2023 o 18.00 hod.