Vivat Štúrovci

Vivat Štúrovci

Pri príležitosti okrúhlych výročí viacerých štúrovcov v roku 2022 pozývame v piatok, 25.11.2022 o 17. hodine do Evanjelického a. v. kostola Svätej Trojice na Strečnianskej 15 v Petržalke. Vráťte sa s nami do čias búrlivého romantizmu formou literárno-hudobného pásma obohateného o diskusiu s odborníkmi.

Podujatie organizuje Cultura humana, O. Z