Rozhlasový prenos Služieb Božích z Petržalky- 22.1.2023

Rozhlasový prenos Služieb Božích z Petržalky- 22.1.2023

Bratia a sestry, 22. januára 2023 o 9:05 vás pozývame počúvať vysielanie Rádia Slovensko.

Pripravený je priamy prenos rozhlasových Služieb Božích z evanjelického kostola v Bratislave Petržalke.

Kazateľ: David Bázlik
Piesne: 42, 512, 35, 456,  A 87
Kantor: Janko Siroma