Posolstvo Adventu slovom a hudbou

Posolstvo Adventu slovom a hudbou

CZ ECAV Košariská - Priepasné pozývajú na koncert: Posolstvo Adventu slovom a hudbou, ktorý sa uskutoční 4.12.2022 o 16.00 hod. v evanjelickom kostole na Košariskách.