Pozvánka na vianočný koncert

Pozvánka na vianočný koncert

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vranov nad Topľou a ZUŠ vo Vranove nad Topľou pozývajú na vianočný koncert v sobotu 28. 12. 2019 o 16.00 hod. v evanjelickom Chráme Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou.

Účinkujú: umelecký súbor Musica Poetica v zložení: Jana Radvanská - spev, Michaela Pavolková - priečna flauta, Mária Pavolková - klavír, Marek Belančat - gitara, Milan Jarka - kontrabas, Juraj Pavolko - klarinet, Eduard Tokár - husle, Tomáš Stanislavský - husle., zborový farár Martin Vargovčák - organ., Chrámový zbor Ducha Svätého pod vedením Martina Vargovčáka zaspieva Krédo z České mše vánoční od J. J. Rybu. Vstupné je dobrovoľné.