Teologická konferencia: Augsburské vyznanie a ekuména

Teologická konferencia: Augsburské vyznanie a ekuména

POZVÁNKA: 
TEOLOGICKÁ  KONFERENCIA 2020
ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných    

HOTEL  SATEL  POPRAD
27. - 29.10.2020

Milí bratia a sestry v Pánu!

Srdečne Vás pozývame na Teologickú konferenciu 2020, ktorá sa bude konať v dňoch 27. – 29. októbra 2020 v hoteli Satel v Poprade.

V roku 490. výročia prečítania Augsburského vyznania cisárovi Karolovi V. sa na teologickej konferencii chceme venovať nielen tomuto vyznaniu, ale aj dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“, ktorý bol z angličtiny preložený do slovenčiny a koncom roku 2019 bol zadarmo poslaný do všetkých cirkevných zborov a katolíckych farností. Keďže tento dokument má ekumenický charakter a jeho prekladateľská skupina mala tiež ekumenické zloženie, bude aj teologická konferencia ekumenická a tak ako za rečnícky pult, aj do auditória pozývame tentokrát nielen kňazov našej, ale aj Rímskokatolíckej cirkvi. Okrem prednášok pripravujeme aj niekoľko workshopov, na ktorých budeme môcť v zmiešaných skupinách spolu hovoriť o otázkach dokumentu, či praktického ekumenického života. Témou teologickej konferencie 2020 bude:

Augsburské vyznanie a ekuména

a bude sa niesť v duchu biblických slov:

"Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania." Ef 4, 4

Pozvanie za rečnícky pult prijali Prof. Dr. Theodor Dieter, ktorý sa významným dielom podieľal na príprave dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“ a svojou prednáškou otvorí teologickú konferenciu. Z RKC bude prednášať Prof. Dr. Ľubomír Žák z Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme. Na tému Augsburského vyznania budú prednášať Prof. Dr. Theodor Dieter a Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Ordinačné jubileá si spoločne pripomenieme v programe konferencie v stredu 28. októbra večer. Súčasťou konferencie bude aj voľná diskusia so Zborom biskupov na aktuálne témy cirkvi. Chceli by sme si tak vynahradiť možnosť spoločnej diskusie, ktorá nám bola pre pandémiu koronavírusu odopretá pri tradičnej májovej Všeobecnej pastorálnej konferencii.

Prihlásiť sa na ňu môžete písomne na adrese Generálneho biskupského úradu alebo na webovej stránke www.ecav.sk. Prihlasovať sa treba najneskôr do 15. októbra 2020 a vo Vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy a o všetku ponúkanú stravu. Účastnícky poplatok je 20,-€. Tak ako po iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt partnera/partnerky je 100,-€.

PRIHLASOVANIE TU

Ďalšie informácie:
skoly@ecav.sk; tel.: 0918 828 009; 0918 828 010
Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ:
SK6102000000000000443012 SUBASK BX
variabilný symbol 379 314
Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradíme v zmysle CPP.

Aj keď je možné, že kvôli pandémii koronavírusu budeme musieť teologickú konferenciu napokon odložiť, zatiaľ ju pripravujeme v nádeji, že sa s Božou pomocou bude môcť uskutočniť. Srdečne Vás preto už teraz pozývame a prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili do 15. októbra cez webový formulár.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.