Scenár rozhlasovej pobožnosti 24. marec 2021 o 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 24. marec 2021 o 17:30

Téma: Zrada
Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor: Stanislav Tichý
Piesne: ES č. 320, 99 a 412

1. Oslovenie a privítanie

2. Text týždňa: Mk 3, 28 - 29: „Vpravde, hovorím vám, že všetky hriechy, aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia; kto by sa však rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenia naveky, ale bude vinný večným hriechom.“

3. Pieseň: ES 320 (slohy 1 - 3)

4. Starozmluvný text: Ž 69, 2 - 3; 14 - 17: „Zachráň ma, Bože, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo. Zaviazol som v hlbokom bahne, v ktorom niet sa kde postaviť; vošiel som do hlbokých vôd a prúd ma zaplavil. Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou. Vytrhni ma z blata, aby som nezaviazol, nech sa oslobodím od tých, čo ma nenávidia, i z hlbokých vôd! Nech ma neodplaví prúd vody a nech ma nepohltí hlbina, studňa nech nezatvorí svoje ústa nado mnou! Ohlás sa mi, Hospodine, lebo je vzácna Tvoja milosť, obráť sa ku mne pre svoje hojné zľutovanie.“

5. Pieseň: ES 99 (slohy 1 – 4 a 8)

6. Príhovor

7. Hudobný vstup

8. Modlitba, Otčenáš, požehnanie

9. Pieseň: ES 412 (počet veršov operatívne podľa zostávajúceho času)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.