Pozvánka pre turistov z LOS

Pozvánka pre turistov z LOS

Bratia a sestry, prijmite pozvanie Liptovsko-oravského seniorátu a spoznajte hĺbku svojej viery na vrchole Veľkého Choču. Výstup sa uskutoční 28. mája 2022. V prípade záujmu prosím kontaktujte brata farára Jána Galla z Jasenovej na t. č.  0918 828 354.