Evanjelický deň

Evanjelický deň

Prijmite pozvanie na spoločné stretnutie a zdieľanie sa s radosťami aj starosťami. Tešíme sa aj na vymieňanie si skúseností našich spoločenstiev, priateľských a partnerských organizácií a takisto zástupcov cirkví zo zahraničia.

Tešíme sa na Vás.