Archív 2010

Slovenčina je pre Nadlačanov cenné dedičstvo, ktoré stále žijú a ctia

Žijú v Rumunsku viac ako dve storočia. Hovoria po slovensky napriek tomu, že sú stovky kilometrov vzdialení a aktívne udržiavajú tradície svojich predkov. Hovoria, že majú dve vlasti, Rumunsko a Slovensko. Slováci patria v Rumunsku medzi menšiny, no v kultúrnom živote a zachovávaní tradícii sú veľmi aktívni. Podľa posledného sčítania žije na území Rumunska viac ako 17-tisíc Slovákov.

K storočnici Evanjelického posla spod Tatier

Prvé číslo Evanjelického posla spod Tatier - týždenníka slovenských evanjelikov - vyšlo 4. decembra 1910. Storočnici EPST venujeme úryvok z osobného svedectva br. Vladimíra Lásku z časopisu CZ ECAV Svätý Jur Zvesti z Pánovej vinice.

Vonkajšie symboly ECAV

2. 1. 2011 - Rádio Regina

7.55 - 8.00 - Z duše: Na prahu. Príhovor generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika, predsedu ERC v SR

V Petržalke privítali generálneho biskupa

V Petržalke privítali generálneho biskupa

Po kázni slova Božieho na štedrovečerných službách Božích vo Veľkom ev. kostole v Bratislave, ktoré v priamom prenose vysielala TA3, brat generálny biskup poslúžil aj zvesťou slova Božieho na 1. slávnosť vianočnú v Bratislave-Petržalke.

Pastiersky list k Vianociam 2010

Pastiersky list k Vianociam 2010

Na 2. slávnosť vianočnú v našich kostoloch čítali Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2010.

VIKTORY, Gustáv (1914 – 1975)

VIKTORY, Gustáv (1914 – 1975)

Pred 35 rokmi umrel evanjelický farár, literárny historik, spisovateľ a prekladateľ GUSTÁV VIKTORY. Jeho pamiatku pripomína i pamätná tabuľa na Ev. kostole v Trnave.

Oznam pre prispievateľov do Personálneho cirkevného fondu

Blíži sa termín na podanie žiadostí do Podporného cirkevného fondu na prvý polrok 2011.
1. Termín podania žiadosti na predpísanom tlačive je do 31. 12. 2010.

Blahoželanie emeritnému biskupovi J. Filovi

Blahoželanie emeritnému biskupovi J. Filovi

K 60. narodeninám zablahoželali bratovi emeritnému biskupovi Júliusovi Filovi 20. decembra 2010 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

Z Cirkevných listov 12 - 2010

Vianoce ako misijná príležitosť
Editoriál – Ján Hroboň
Homília Spasiteľ vyhodený z nášho života – D. Bázlik...

Čo nájdete v decembrovej Dúhe?

Vkladačka: Skladací stromček a vianočný stromček na špajdli
Vianočné symboly
Hráme sa s Dúhou: Noc zázrakov...

Marián Tkáč chce spolupracovať s ECAV

Marián Tkáč chce spolupracovať s ECAV

Novozvoleného predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča prijal 16. decembra 2010 na jeho žiadosť na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave brat generálny biskup Miloš Klátik. Marián Tkáč navštívil našu cirkev ako prvú z cirkví na Slovensku.

Ján Klátik: Ako služobník

Ján Klátik: Ako služobník

V čase adventu a blížiacich sa Vianoc obohatí a rozšíri knižný trh duchovnej literatúry nová publikácia s názvom „Ako služobník“. Jej autorom je dlhoročný kazateľ slova Božieho, brat farár – senior Ján Klátik.

Adventné stretnutie v Seredi

Adventné stretnutie v Seredi

V 3. adventnú nedeľu 12. 12. 2010 o 14.30 hod. sa uskutočnili v Dome kultúry v Seredi nešporné služby Božie s Večerou Pánovou, kde sme privítali milých hostí - generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou.

Ev. služby Božie v televízii a rozhlase

Ev. služby Božie v televízii a rozhlase

TA3

24. 12. – 16:30 – Veľký kostol, Bratislava; káže gen. biskup M. Klátik

SRo

24. 12. – 17:00 – 18.30 – Budimír
26. 12. – 9:30 – Veľký Krtíš

STV

25. 12. – 9:00 – Prešov; káže biskup VD S. Sabol 19:20 – Sviatočné slovo – gen. biskup M. Klátik

Služby Božie počas sviatkov v Bratislave

Adventná radosť pre kantorov

Adventná radosť pre kantorov

V dňoch 3. a 4. decembra 2010 sa v Poprade-Veľkej uskutočnil seminár pre kantorov ECAV s názvom Adventná radosť 2010. Zúčastnilo sa na ňom 40 kantorov zo všetkých kútov Slovenska.

Predsedníctvo ECAV k cirkevnej tlači

Vážení bratia a sestry, vzácne naše evanjelické rodiny,
stojac na prahu nového roka, ako i na začiatku nového – už 101. ročníka Evanjelického posla spod Tatier, Vás v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, zo srdca pozdravujeme.

The Conference in Liebfrauenberg

On October 24 – 27, 2010, a conference was held in Liebrauenberg (France), organized by the Evangelical Church in Würtemberg. The theme was "Justice and Peace give a buss Each Other: On the Way to the Ecumenical Peace Convocation of 2011".

ŠTATISTIKA za rok 2010

Bratia farári a sestry farárky,
vyplnené formuláre so štatistickými hláseniami z cirkevných zborov, ktoré ste dostali v hromadnej pošte, posielajte na príslušný dištriktuálny biskupský úrad. Informácia o tom bola uvedená v správe z GP 5 - 2010 na www.ecav.sk zo dňa 6. 12. 2010.

O digitalizácii archívnych materiálov

O digitalizácii archívnych materiálov

Na pozvanie brata generálneho biskupa Miloša Klátika nás na GBÚ v Bratislave 15. decembra 2010 navštívil riaditeľ Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 16. 12. 2010 prezentovali zborník "V službe obnovy", ktorý akademická obec EBF UK venovala prof. ThDr. Júliusovi Filovi, Dr. h. c., k jeho 60. narodeninám.

Z rokovania na Ministerstve financií SR

Z rokovania na Ministerstve financií SR

Na Ministerstve financií SR sa 14. 12. 2010 stretli minister financií Ivan Mikloš a generálny biskup Miloš Klátik v sprievode hlavnej ekonómky GBÚ Marty Stašiniakovej a tajomníčky pre mediálnu komunikáciu E. Škodovej.

Výstava Michala Hudáka aj v Petržalke

Výstava Michala Hudáka aj v Petržalke

Výstava obrazov Michala Hudáka "Krajiny pre J. S. Bacha" bola otvorená v zborovom dome pri Ev. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke, Strečnianska 15, na 3. adventnú nedeľu 12. decembra 2010.

Výzva na predkladanie projektov: Evanjelium do rómskych domácností

Koordinačný výbor programu, ktorý Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripravila v spolupráci s Martin-Luther-Bund v Erlangene pod názvom "Evanjelium do rómskych domácností", sa zišiel 25. novembra 2010 na svojom III. zasadnutí v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove.

Staršie
Strana 1 z 37