Výstava Michala Hudáka aj v Petržalke

Výstava Michala Hudáka aj v Petržalke

Výstava obrazov Michala Hudáka "Krajiny pre J. S. Bacha" bola otvorená v zborovom dome pri Ev. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke, Strečnianska 15, na 3. adventnú nedeľu 12. decembra 2010.
Ide o výber asi 50 obrazov z cyklu na bachovskú tému, ktoré výtvarník vystavoval v októbri 2010 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010. Michal Hudák sa narodil v r. 1956 v Žiline ako syn brata seniora Michala Hudáka a sestry farárky Ľudmily Hudákovej. Od r. 1978 žije vo Švédsku.

Projektom Krajiny pre J. S. Bacha vzdáva poctu veľkému evanjelickému kantorovi a skladateľovi Johannovi Sebastianovi Bachovi v roku 325. výročia narodenia a 260. výročia úmrtia.

Výstava potrvá do 9. januára 2011. Zborový dom je otvorený v nedeľu v čase služieb Božích alebo kontaktujte br. farárov na tel. č. 02/63 53 13 77, 02/63 53 13 79.

Obrazy si môžete aj zakúpiť (vianočná zľava 10 %).