O digitalizácii archívnych materiálov

O digitalizácii archívnych materiálov

Na pozvanie brata generálneho biskupa Miloša Klátika nás na GBÚ v Bratislave 15. decembra 2010 navštívil riaditeľ Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Brat generálny biskup zablahoželal Dušanovi Katuščákovi k staronovej funkcii riaditeľa SNK. Stretnutie sa konalo na podnet ministra Daniela Krajcera, ktorý sa pri nedávnom stretnutí s bratom generálnym biskupom zmienil o projekte SNK na záchranu starých tlačí. Po dobrých skúsenostiach s SNK, ktorá k 400. výročiu Žilinskej synody vydala vzácny - len nedávno objavený dokument "Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z roku 1610", by sme s SNK radi aj ďalej spolupracovali na záchrane vzácnych dokumentov z našich historických evanjelických knižníc. Pán riaditeľ informoval brata generálneho biskupa, že minister kultúry Daniel Krajcer zrušil zmluvu o vývoze starých dokumentov do Lipska na ich odkyslenie, ako aj o tom, že v SNK vyvinuli ešte lepšiu technológiu ako v Nemecku na komplexné zakonzervovanie dokumentov z rokov 1830 – 1990, ktoré boli vytlačené na tzv. kyslom papieri a hrozí im rozpadnutie.

Okrem toho majú v SNK rozpracovaný projekt digitalizácie starých tlačí a v rámci neho sú schopní pomôcť aj pri digitalizovaní archívnych dokumentov zo starých evanjelických knižníc (napríklad Prešov, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves). Ich cieľom je zachovať písomné dedičstvo a sústrediť ho pod jednou „strechou“, nakoľko ide o pozoruhodné zbierky, a preto je potrebné venovať im pozornosť.

Brat generálny biskup a pán riaditeľ SNK sa dohodli na ďalšom postupe a vzájomnej pomoci pri záchrane cenných písomností z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva.

Pána riaditeľa SNK sprevádzal Ing. Jozef Dzivák a na rokovaní sa zúčastnila správkyňa archívu, knižnice a registratúry GBÚ Zora Bakošová a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.