Ján Klátik: Ako služobník

Ján Klátik: Ako služobník

V čase adventu a blížiacich sa Vianoc obohatí a rozšíri knižný trh duchovnej literatúry nová publikácia s názvom „Ako služobník“. Jej autorom je dlhoročný kazateľ slova Božieho, brat farár – senior Ján Klátik.
Tak ako rozsievač vyšiel rozsievať zrno, aj oddaný a verný služobník Boží zvestoval slovo Božie svojim veriacim v kňazskej službe vo viacerých cirkevných zboroch. Tento duchovný odkaz zvestovaného slova Božieho a posolstvo viery obsahuje nová autorova zbierka kázní obohatená o vlastnú tvorbu modlitieb a piesní.

Kniha chce osloviť čitateľa v každom veku a všetkých tých, ktorí pre chorobu alebo iné ťažkosti nemôžu navštíviť chrám Boží. Kázňové texty, piesne a modlitby majú posilniť a obohatiť každodennú domácu pobožnosť, a zároveň môžu aj spestriť biblické hodiny dospelých.

Nech Pán Boh požehná príjemné chvíle pri čítaní novej knihy a nech jej bohatý obsah prinesie ovocie viery pre každého jedného z nás, lebo kto hojne rozsieva, hojne bude aj žať.