V Petržalke privítali generálneho biskupa

V Petržalke privítali generálneho biskupa

Po kázni slova Božieho na štedrovečerných službách Božích vo Veľkom ev. kostole v Bratislave, ktoré v priamom prenose vysielala TA3, brat generálny biskup poslúžil aj zvesťou slova Božieho na 1. slávnosť vianočnú v Bratislave-Petržalke.
Petržalskí cirkevníci 25. decembra 2010 s radosťou privítali v chráme Božom svojho bývalého dlhoročného zborového farára Miloša Klátika s manželkou Oľgou Klátikovou. Obaja aj liturgovali spolu s bratmi farármi Vladimírom Kmošenom a Jánom Kolesárom a so sestrou farárkou Gabrielou Kmošenovou.

V kázni brat generálny biskup oslovil svojich bývalých cirkevníkov a pripomenul, že v dnešnej stále viac sekularizovanej spoločnosti Vianoce nadobúdajú čoraz častejšie iný rozmer, ako im prislúcha. Na to, že sú to sviatky príchodu na tento svet Syna Božieho Pána Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, nesmieme nikdy zabúdať:
"Narodenie Ježiša Krista, Jeho vstup do tohto sveta znamená nový začiatok v ľudských dejinách. Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca a bolo plné milosti a pravdy. Ježiš Kristus bol a je plný milosti a pravdy. Preto nás aj Vianoce povzbudzujú k nádeji. Napriek tomu, že človek zhrešil, nerešpektoval Božiu vôľu, Boh sa nad ním zmiloval a stále sa zmilováva. Ujíma sa ho a ukazuje mu nové východisko z jeho veľakrát beznádejnej situácie. Tým východiskom je Ježiš Kristus – plný milosti a Božej pravdy – tej pravdy, ktorá vyslobodzuje.
Ten, kto sa má stať ľudským v pravom slova zmysle, ten sa musí stať dobrým a čistým. A ten, kto sa má stať dobrým a čistým sa najprv musí oslobodiť od balastu.
Ježiš Kristus prišiel, aby nás od tohto balastu hriešnej minulosti oslobodil. Priniesol milosť, odpustenie. Odpustenie je tým správnym predpokladom pre nový začiatok. Spasiteľ, ktorý vstúpil do ľudského sveta, nám prináša nový začiatok a chce, aby sme boli dobrí, čistí, aby sme tak s Jeho mocou a pomocou dokázali byť ľudskí. Ježiš Kristus je tá cesta i pravda, i život!

V rámci služieb Božích bol prečítaný aj Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku. Piesňami poslúžil petržalský zborový spevokol a petržalský oktet; kantoroval brat Peter Liška.

Galéria k článku