Archív 2010

Z rokovania na  Úrade vlády SR

Z rokovania na Úrade vlády SR

V stredu 8. 12. 2010 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s vedúcim Úradu vlády SR Viktorom Nižňanským. Na rokovaní sa zúčastnili hlavná ekonómka GBÚ Marta Stašiniaková a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ Edita Škodová.

Adventná pošta

Bratia a sestry,
ponúkame Vám na stiahnutie materiály k adventnému a vianočnému obdobiu, ktoré sme posielali do CZ v hromadnej pošte.

Vyberte si z ponuky EMP - ITV

Vážení priatelia, bratia a sestry,
upozorňujeme Vás na ponuku kníh, DVD, CD atď. v rubrike „Spoločenstvo priateľov EMT – internetovej televízie ECAV na Slovensku“, ktorú nájdete na ITV ECAV po kliknutí na www.ecav.sk/itv.

Adventný kalendár 2010

Adventný kalendár 2010

Ponúka rôzne tvorivé aktivity a príbehy, ktoré približujú a poukazujú na podstatu adventu s cieľom v uponáhľanom čase spojiť rodinu do jedného celku, aby jej členovia spoločne premýšľali nad posolstvom adventného Kráľa. Vyjde v novembri 2010.

Z vysielania SRo na Vianoce

23.12.2010 o 22,30-24,00 Nočná pyramída. Stišovanie pred Vianocami. Kontaktová relácia Pavla Gabriša s hosťom doc. Jánom Grešom o Vianociach pred Vianocami. Možnosť telefonických, e-mailových a sms-kových ohlasov či postrehov...

„A lipa o ňom tíško šumí...“

„A lipa o ňom tíško šumí...“

V jeden adventný večer sme sa po službách Božích streli v cukrárni U priateľov v Trnave na literárno-hudobnom večeri, aby sme si zaspomínali na človeka osobitého a vzácneho – na A. Sládkoviča.

Deň diakonie v Prievoze

Evanjelici v Bratislave-Prievoze oslávili v prvú adventnú nedeľu 28. 11. 2010 už 10. výročie založenia Marty – Stanice zborovej diakonie. Pri tejto príležitosti zorganizoval cirkevný zbor a správna rada Marty Deň diakonie, ktorý mal svoju bohoslužobnú i odbornú rovinu.

Vianočná kapustnica v KROK-u

21. 12. 2010 od 11.00 do 14.00 hod. vás Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku srdečne pozýva na vianočnú kapustnicu pre všetkých do centra pre deti a mládež KROK na Panenskej 25 v Bratislave.
Príďte ochutnať a symbolickou sumou tak prispieť na centrum KROK. Tešíme sa na Vás !

Adventné SB pre študentov

Adventné SB pre študentov

Adventné služby Božie pre Evanjelické lýceum a Evanjelickú základnú školu v Bratislave sa uskutočnia 21. 12. 2010 o 12.00 hod. vo Veľkom ev. a. v. kostole na Panenskej ulici. Slovo Božie bude zvestovať Karolína Konopeusová, duchovná správkyňa EZŠ; kantor: Stanislav Tichý.

Adventný večierok v Zemianskom Podhradí

Adventný večierok v Zemianskom Podhradí

Cirkevníci zemiansko-podhradského CZ sa v sobotu pred 3. adventnou nedeľou zišli na vnútornomisijnom podujatí - adventnom večierku pre deti a mládež, ktorý na podnet mládežníčok usporiadala sestra farárka Jana Drottnerová.

Adventný čas v  Rimavskej Sobote

Adventný čas v Rimavskej Sobote

V Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote a v Cirkevnom zbore ECAV Rimavská Sobota sme tohtoročný advent otvorili „pasovaním“ našich prvákov.

Zamestnanci biskupských úradov sa stretli

Tradičné predvianočné stretnutie zamestnancov biskupských úradov ECAV na Slovensku sa uskutočnilo tentoraz na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave 13. 12. 2010. Pracovníkov biskupských úradov pozdravil aj brat generálny dozorca Pavel Delinga.

Generálny duchovný Jaroslav Balocký sa lúčil

Generálny duchovný Jaroslav Balocký sa lúčil

Pri skončení štátnej služby sa generálny duchovný plk. J. Balocký lúčil za prítomnosti generálneho biskupa ECAV na Slovensku M. Klátika, predsedu ERC v SR, a biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku L. Fazekasa, podpredsedu ERC.

Adventné koncerty v Nitre

Adventné koncerty v Nitre

V Ev. kostole Sv. Ducha v Nitre sa uskutočnia adventné koncerty známych umelcov v dňoch 5., 12. a 19. decembra vždy o 17.00 hod. Viac na plagáte.

Vianočný spev pre život 2

Vianočný spev pre život 2

Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny sa uskutoční vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. na 4. adventnú nedeľu 19. 12. 2010 aj o 19.30 hod., nakoľko lístky na 16.30 hod. sú už vypredané.

Slávnosť inštalácie v Prievoze

Slávnosť inštalácie v Prievoze

Slávnosť inštalácie zborového farára Norberta Hajského a uvedenia do funkcie zborovej dozorkyne Ľudmily Holekovej sa konala v CZ Bratislava-Prievoz 21. 11. 2010 za účasti gen. biskupa Miloša Klátika.

Slávnostné služby Božie v Banskej Bystrici

22. decembra 2010 o 10.00 hod. sa v Ev. chráme Božom na Lazovnej ul. uskutočnia slávnostné služby Božie pre žiakov EVG Banská Bystrica. Kazateľom slova Božieho bude brat generálny biskup Miloš Klátik. Srdečne všetkých pozývame.

SPK v Dunajsko-nitrianskom senioráte

SPK v Dunajsko-nitrianskom senioráte

Vo štvrtok 9. decembra sa duchovní Dunajsko-nitrianskeho seniorátu stretli v Zlatých Moravciach na svojej pravidelnej seniorálnej pastorálnej konferencii. Hosťom decembrovej SPK bol brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Spomienka na obete totality v Myjave

Spomienka na obete totality v Myjave

12. 12. 2010 si členovia cirkevného zboru v Myjave a Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli obete totalitného komunistického režimu z Myjavy a okolia. Z nich žije už iba Ján Zeman.

Adventné služby Božie na úrade vlády

Adventné služby Božie na úrade vlády

V stredu 8. 12. 2010 sa v kaplnke na Úrade vlády SR konali evanjelické služby Božie. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik, ktorý predtým absolvoval stretnutie s vedúcim ÚV Viktorom Nižňanským.

Adventné rozjímanie s hudbou

Pozývame na koncert v utorok 14. 12. 2010 o 17.00 hod. v Ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

Z náboženského vysielania SRo 11. - 12. 12.

Viera v živote: Duchovné adventné zrenie
Rádio Regina - sobota 11. 12. 2010 o 21.00 – 22.00
Slovo pre veriacich i neveriacich: Filip Melanchton
Rádio Devín - nedeľa 12. 12. 2010 o 8.00 - 8.30

Spomienka na obete komunistického režimu

Spomienka na obete komunistického režimu

Konfederácia politických väzňov Slovenska – MO Bratislava a CZ ECAV Myjava vás pozývajú na spomienku na obete komunistického režimu 12. 12. 2010 o 9.00 hod. na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Myjave a po ich skončení v zborovej sieni.

Michalko, Ján (1912 – 1990)

Michalko, Ján (1912 – 1990)

Pred 20 rokmi, 10. 12. 1990, zomrel generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Ján Michalko, evanjelický farár, teológ, homiletik, kresťanský filozof a etik, náboženský publicista.

Mudroňovci stáli v popredí národného a politického života na Slovensku

Pavol a Michal Mudroňovci, bratia - dvojičky, sa zapísali do dejín slovenského národného hnutia. Narodili sa pred 175 rokmi, 9. decembra 1835, v Čabradskom Vrbovku v evanjelickej rodine slovenského učiteľa.

Novšie Staršie
Strana 2 z 34
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.