Marián Tkáč chce spolupracovať s ECAV

Marián Tkáč chce spolupracovať s ECAV

Novozvoleného predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča prijal 16. decembra 2010 na jeho žiadosť na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave brat generálny biskup Miloš Klátik. Marián Tkáč navštívil našu cirkev ako prvú z cirkví na Slovensku.
V úvode stretnutia Marián Tkáč venoval bratovi biskupovi svoju najnovšiu knihu Turzovci, ktorá bude mať prezentáciu začiatkom budúceho roka v Evanjelickom kostole v Komárne. Brat generálny biskup navrhol ako vhodné miesto na prezentáciu aj Evanjelický kostol v Žiline, v meste, ktoré je späté s menom Juraja Turzu – iniciátora Žilinskej synody v roku 1610. V tejto súvislosti daroval Mariánovi Tkáčovi zborníky venované Žilinskej synode a publikácie o osobnostiach našej cirkvi. Marián Tkáč je aj autorom rozhlasovej hry o Daxnerovcoch, Turzovcoch a ďalších slovenských národovcoch. Podľa prvého dielu Turzovcov v televíznom štúdiu Košice práve pripravujú sedemdielny hraný dokument.

Predseda Matice slovenskej v rozhovore s generálnym biskupom načrtol predstavu o svojich zámeroch v novej funkcii, v rámci ktorých chce nadviazať úzku spoluprácu aj s ECAV na Slovensku. Jeho cieľom je nielen rozšíriť členskú základňu Matice slovenskej, ale chce ju aj dostať z morálneho marazmu, očistiť jej meno a oživiť jej pôvodné idey. Zamýšľa osloviť predovšetkým slovenskú mládež, dať jej priestor napríklad prostredníctvom stálej matičnej divadelnej scény, ktorá by putovala po celom Slovensku, ako aj v rámci rôznych súťaží v oblasti kultúry, vyhlásených Maticou slovenskou. Počas prvého augustového týždňa – od utorka, keď sa začalo aj ustanovujúce zhromaždenie Matice slovenskej v roku 1863, až do soboty, teda v týždni Matice slovenskej – sa potom uskutoční vyhodnotenie týchto súťaží, kde by študenti prezentovali výsledky svojej činnosti. Marián Tkáč ocenil napríklad uvedenie hry Jozefa Podhradského Holuby a Šulek banskobystrickými študentmi.

V oblasti mediálnej politiky chce Marián Tkáč vydávať internetový denník Matice slovenskej a tiež urobiť isté zmeny v koncepcii Slovenských národných novín. Brat generálny biskup ocenil Tkáčov zámer orientovať sa na mládež. Pripomenul nepríjemnú skúsenosť evanjelikov s niektorými knihami, ktorý vydalo vydavateľstvo Matice slovenskej (najmä V amerických zaisťovacích táboroch. Z denníkov Konštantína Čulena). Predseda Matice slovenskej vyhlásil, že v budúcnosti chce byť informovaný o edičnom pláne vydavateľstva. Chce dať priestor širokému spektru názorov, vydávať aj exilovú literatútu z pohľadu evanjelikov, chce odtabuizovať niektoré témy, napríklad tému Slovenského štátu, a podať ich z objektívneho hľadiska. Vyzval aj slovenských evanjelikov, aby ponúkli vhodné tituly na publikovanie v ich vydavateľstve.

Veľa priestoru v rozhovore venovali Slovákom žijúcim v zahraničí. Brat generálny biskup uviedol, že ECAV na Slovensku s nimi udržiava stále kontakty – napríklad aj prostredníctvom vzájomných návštev. Potrebujeme a hľadáme však podporu, aby sme im mohli dať viac – napríklad viac slovenských kníh a časopisov, najmä väčšie množstvo výtlačkov Evanjelického posla spod Tatier a Tranovského evanjelického kalendára do evanjelických cirkevných zborov v zahraničí. Hľadáme aj cesty, ako by sme mohli pomôcť napríklad prinavrátiť evanjelickej cirkvi a svojmu pôvodnému účelu bývalý evanjelický kostol v Budapešti, v ktorom v súčasnosti cvičia bojové východné umenia. Nedarí sa ani snahe slovenských evanjelikov v Budapešti inštalovať pamätnú tabuľu na kostole na Deákovom námestí, kde tridsať rokov pôsobil evanjelický farár Ján Kollár, významný slovenský básnik a národovec.

Marián Tkáč prejavil veľký záujem o Slovákov žijúcich v zahraničí a navrhol bratovi generálnemu biskupovi, aby niektoré cesty k nim uskutočnili spoločne.