2. 1. 2011 - Rádio Regina

7.55 - 8.00 - Z duše: Na prahu. Príhovor generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika, predsedu ERC v SR
6. 1. 2011 štvrtok
20.03 – 21.00 Rádio Slovensko - Traja králi a ich ciele. Hudobno-slovné pásmo N. Lúčanskej o hľadaní správnej cesty nielen troch kráľov, ale aj nás všetkých