Adventná radosť pre kantorov

Adventná radosť pre kantorov

V dňoch 3. a 4. decembra 2010 sa v Poprade-Veľkej uskutočnil seminár pre kantorov ECAV s názvom Adventná radosť 2010. Zúčastnilo sa na ňom 40 kantorov zo všetkých kútov Slovenska.
Bohatý program, ktorý tvorili najmä zaujímavé prednášky s praktickými ukážkami, bol, veríme, ďalším krokom pri rozvíjaní tejto vzácnej služby v našej cirkvi. O tom, že je žiadaná a stále aktuálna, svedčí fakt, že sa na tomto stretnutia zúčastnili aj mnohí mladí kantori.