VIKTORY, Gustáv (1914 – 1975)

VIKTORY, Gustáv (1914 – 1975)

Pred 35 rokmi umrel evanjelický farár, literárny historik, spisovateľ a prekladateľ GUSTÁV VIKTORY. Jeho pamiatku pripomína i pamätná tabuľa na Ev. kostole v Trnave.
Viktory, Gustáv (1914 – 1975), bol evanjelický farár, spisovateľ, literárny historik a prekladateľ.

Narodil sa 7. 9. 1914 v Trnave. Študoval na teologickej fakulte v Bratislave a na univerzite v Štokholme a v Uppsale. Pôsobil ako katechéta a farár v Bratislave, vo farnosti Petržalka, a od roku 1960 v Trnave. Zomrel 24. 12. 1975 v Trnave.

Gustáv Viktor zanechal po sebe veľmi rozsiahle literárne dielo. Prekladal z latinčiny, nemčiny, švédčiny, dánčiny a nórčiny. Dostal cenu Literárneho fondu za prekladateľskú činnosť.

V roku 1993 mu na Evanjelickom kostole v Trnave odhalili pamätnú tabuľu. V roku 1998 mu udelili čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam za literatúru, prekladateľskú a duchovnú činnosť s ekumenickým rozmerom.