ŠTATISTIKA za rok 2010

Bratia farári a sestry farárky,
vyplnené formuláre so štatistickými hláseniami z cirkevných zborov, ktoré ste dostali v hromadnej pošte, posielajte na príslušný dištriktuálny biskupský úrad. Informácia o tom bola uvedená v správe z GP 5 - 2010 na www.ecav.sk zo dňa 6. 12. 2010.

Formuláre (tu 3) aj manuál (tu 4) na ich vypĺňanie (platný aj pre ďalšie roky) si môžete stiahnuť aj z webovej stránky ECAV www.ecav.sk.