K storočnici Evanjelického posla spod Tatier

Prvé číslo Evanjelického posla spod Tatier - týždenníka slovenských evanjelikov - vyšlo 4. decembra 1910. Storočnici EPST venujeme úryvok z osobného svedectva br. Vladimíra Lásku z časopisu CZ ECAV Svätý Jur Zvesti z Pánovej vinice.
V tomto roku si v ECAV pripomíname 100 rokov od pravidelného vychádzania nášho periodika — Evanjelického posla spod Tatier. K Poslu mám osobný vzťah. V našej rodine trvale od nepamäti Posol odoberáme a čítame. V rodine som získal záujem o obsah Posla. Hlbšie a pravidelne som ho začal čítať v pokonfirmačnom veku. Podobne neskôr som prešiel aj na mesačník Cirkevné listy. Tie sme však neodoberali pravidelne. /.../

Dnes máme na Slovensku množstvo cirkevnej tlače. Dovolím si spomenúť okrem už klasických dvoch -EPST a Cirkevných listov - aj Dúhu, Cestou svetla, Tvorbu T, Evanjelický východ. Mnohé cirkevné zbory si vydávajú vlastné tlačoviny. U nás vo Sv. Jure sú to Zvesti z Pánovej vinice. Najväčším problémom pri vydávaní novín a časopisov sú dve veci: predplatitelia a prispievatelia. Ako tlačový tajomník GBU som bol dva razy na zahraničnom kurze pre novinárov a potom som i ja vypracoval projekty školení pre našich duchovných aj laikov v základoch i nadstavbe žurnalistiky. Lektorov som zabezpečoval z Katedry žurnalistiky FF UK v Bratislave. Celkovo sa konali tri takéto kurzy, ktoré finančne pokrýval SLZ v Ženeve. S ľútosťou musím konštatovať, že z vyškolených účastníkov väčšina do cirkevnej tlače neprispievala.

Počet stálych odberateľov našej cirkevnej tlače trvalé klesá. Kým po vojne r. 1950 bol počet odberateľov EPST 50-tisíc a CL tritisíc, r. 2010 je to už len sedemtisíc a 750 kusov pri CL. Odberateľmi Posla sú poväčšinou naše dôchodkyne. Tie pomaly, ale isto vymierajú a nemajú nástupcov v rodinách. Ak tento trend bude pokračovať, o pár rokov sa môže stať, že vydávanie tlače pre nízky počet abonentov budú musieť zastaviť. Pritom redaktori sa snažia urobiť periodiká príťažlivými a zaujímavými. V Posle sú aj stránky pre deti. Možno by bolo dobré obsah rozšíriť aj o články pre mladých. Aj keď dnes používame internet ako jeden vynikajúci informačný, poučný a zábavný kanál (pozri napr. www.ecav.sk, www.evanjelik.sk. www.melanchthon.sk, www.coena.cz), svoje miesto tu má aj naďalej tlačené slovo.

Dovolím si pozvať vás k čítaniu, objednávaniu, ale i šíreniu nášho evanjelického tlačeného slova. Ono je zdrojom duchovného posilnenia, poučenia a informovania pre celé naše rodiny. Do ďalších rokov života prajeme nielen Poslu, ale aj ostatným titulom v našej cirkvi veľa verných odberateľov a čitateľov a zaujímavé, pútavé články.

Zvesti z Pánovej vinice (skrátené)