Predsedníctvo ECAV k cirkevnej tlači

Vážení bratia a sestry, vzácne naše evanjelické rodiny,
stojac na prahu nového roka, ako i na začiatku nového – už 101. ročníka Evanjelického posla spod Tatier, Vás v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, zo srdca pozdravujeme.
V decembri 2010 vďaka Božej milosti, Jeho láskavej ochrane a požehnaniu náš Evanjelický posol spod Tatier oslávil 100 rokov svojej existencie. Prežil dve svetové vojny, počas ktorých niesol posolstvo nádeje a útechy na bojisko a Božím slovom tešil smútiace manželky, siroty a vdovy. Zakúsil ťažké obdobie veľkej hospodárskej krízy a zápasil s útokmi sektárov či s túžbou po moci. Bránil dedičstvo viery našich predkov i učenie našej cirkvi. Nastavoval zrkadlo ľudským omylom, hriechom, krivdám a neprávostiam. Poznal i desaťročia neslobody, keď musel kráčať po ideovej línii komunistického režimu, no ani pád totality ešte nepriniesol koniec zápasov. Evanjelický posol spod Tatier vníma hĺbku sekularizačnej krízy a naďalej chce plniť svoju misiu – prinášať živé Božie slovo živej cirkvi a ľuďom, ktorí cítia hlad po Bohu a Jeho láske.

Kresťanské periodiká sa v súčasnosti nachádzajú v hraničnej situácii a zvažujú ďalšie možnosti svojej existencie. Vážime si preto, milí čitatelia, že ste ostali verní nášmu Evanjelickému poslu spod Tatier, že si ho predplácate, odporúčate ďalším a aktívne sa podieľate na jeho tvorbe. Prispievajte doňho i naďalej hodnotnými článkami a správami z Vašich cirkevných zborov, aby sme sa dozvedali, ako žijete a rastiete vo viere.

Prosíme Vás, aby ste nezabúdali na Evanjelický posol spod Tatier a aby ste ho prijímali, čítali, odporúčali a šírili ďalej s rovnakou láskou, ako ho pripravuje redakcia EPST. Ďakujeme Vám, že získavate aj nových odberateľov – či už Evanjelického posla spod Tatier, alebo časopisu Dúha pre evanjelické deti, či Cirkevných listov – mesačníka slovenských evanjelikov a. v. Ak nám záleží na udržaní nášho evanjelického povedomia, všetci za to musíme prijať zodpovednosť a ponúkať našu evanjelickú tlač do všetkých evanjelických rodín. Pomôcť v tom môžu svojím vlastným príkladom nielen bratia farári a sestry farárky, ale aj naši presbyteri, neordinovaní predstavitelia cirkevných zborov, no i mládež. Sme radi, že predplácaním cirkevnej tlače, hoci pre niektorých cirkevníkov nie je jednoduché nájsť si na to finančné prostriedky, vyjadrujete svoj záujem o našu evanjelickú cirkvi. Nech aj naše evanjelické periodiká naďalej zostanú pre nás evanjelikov cennou hodnotou.

Ďakujeme všetkým prispievateľom a odberateľom cirkevnej tlače za ich doterajšiu priazeň. V nastávajúcom roku 2011 Vám prajeme hojnosť Božieho požehnania a Božej lásky.

„... lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ (L 12, 34)
V Bratislave 13. decembra 2010

Miloš Klátik, generálny biskup, v. r.
Pavel Delinga, generálny dozorca, v. r.