Archív 2018

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2018

Lk 2, 14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU - Ľubomír Pankuch prevzal funkciu dozorcu Východného dištriktu

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU - Ľubomír Pankuch prevzal funkciu dozorcu Východného dištriktu

LADA / V nedeľu 16. decembra 2018 bol do úradu dozorcu Východného dištriktu (VD) inštalovaný Ing. Ľubomír Pankuch (*1962) – dištriktuálny presbyter, synodál, člen Rady Evanjelickej spojenej školy v Prešove a zároveň starosta obce Lipníky. Akt inštalácie vykonal biskup VD Slavomír Sabol v evanjelickom kostole v Lade.

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku má už nové vedenie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má už svoje nové predsedníctvo – generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka a generálneho dozorcu Ing. Jána Brozmana.

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku 6. decembra 2018

Školský výbor ECAV na Slovensku sa stretol na svojom pravidelnom zasadnutí 6. decembra 2018 v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Rozlúčka s regionálnym biskupom Diethardom Kammom

Do Pivnice ako domov

Do Pivnice ako domov

Človek človeku - vianočné obdarovanie

Človek človeku - vianočné obdarovanie

Nová publikácia Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku

Nová publikácia Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku

RTVS na Vianoce 2018

RTVS na 4. adventnú nedeľu 23. 12.

Oprava organa vo Veternej Porube

Oprava organa vo Veternej Porube

V Príbovciach opravujú kostolný organ

V Príbovciach opravujú kostolný organ

Oznamy Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k homeopatii

V zmysle záverov generálneho presbyterstva zo dňa 7.12.2018 zverejňujeme stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k homeopatii, ktoré bolo schválené uznesením Synody 2018 č. 15-01.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR 19.12.2018

RTVS - relácia Slovo

132. výročie Pamiatky posvätenia Božieho chrámu a Zlatá konfirmácia

132. výročie Pamiatky posvätenia Božieho chrámu a Zlatá konfirmácia

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach 2018

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach 2018

V týchto dňoch si v CZ ECAV Príbovce pripomenuli viaceré významnejšie udalosti, 235. výročie založenia Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Príbovciach, 192. výročie posvätenia chrámu a 117. výročie posvätenia obnoveného chrámu.

Misijné materiály k Vianociam 2018

Myjavskí konfirmandi pri tabuli padlých v 1.svetovej vojne

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v období september - okober 2018

Na ceste k hospodárskej a ekologickej spravodlivosti - Katowice 2018

Na ceste k hospodárskej a ekologickej spravodlivosti - Katowice 2018

"Dať vám budúcnosť s nádejou" (Jeremiáš 29:11) Stretnutie, ktoré zdieľa príbehy a skúsenosti pre našu budúcnosť

Orgány ECAV - zaktualizované

Služby Božie na 1. adventnú nedeľu v RTVS

RTVS na DVOJKE odvysiela na 1. adventnú nedeľu 2. 12. 2018 o 9.30 hod. služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Veľkom Krtíši. Kázať bude senior Novohradského seniorátu Mgr. Ján Ruman. Spievať sa budú piesne z ES č. 1, 19, 4, A 1 a 5.

Evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády 28. novembra

Staršie
Strana 1 z 18