Oznamy Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Na základe prípisu z Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku oznamujeme evanjelickej verejnosti, že:
1 - dňa 8. decembra 2018 nadobudla právoplatnosť voľba Ing. Jána Brozmana za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku,
2 - dňa 13. decembra 2018 nadobudla právoplatnosť voľba Mgr. Ivana Eľka za generálneho biskupa ECAV na Slovensku.