Nová publikácia Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku

Nová publikácia Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku

14. decembra sa konala SPK v CZ Bratislava Legionárska. Bola výnimočná tým, že na nej prijali účasť viacerí dôchodcovia – duchovní vo výslužbe a tiež sestry farárske vdovy, ktorí si prevzali finančnú podporu z Nemecka (Partnerhilfe). Brat senior v. v. Mgr. Ján Podlesný predniesol oslovujúci príhovor k spovedi s Večerou Pánovou založený na texte z Písma svätého (Žd 12,7.12-14). Brat seniorálny archivár Mgr. Martin Kováč počas farárskej schôdze prezentoval publikáciu „Dejiny evanjelikov v Bratislavskej stolici do roku 1781: Bratislavské senioráty”. Publikáciu vydal Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku s finančnou podporu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý seniorátu poskytol dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporou kultúry pre rok 2018 na projekt „Dejiny evanjelikov a. v. na území Bratislavskej stolice” . Na farárskej schôdzi prednášal aj brat Mgr. Ondrej Kolárovský, pracovník EVS, ktorý predstavil filmový dokument „Cesta štedrosti – príbeh podporovateľky chudobného dieťaťa v Afrike”. Ďakujeme Pánovi cirkvi za požehnané chvíle na poslednej farárskej schôdzi duchovných Bratislavského seniorátu v odchádzajúcom kalendárnom roku.

Foto: Tibor Jančík

Galéria k článku