Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR 19.12.2018

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR v stredu dňa 19.12.2018 o 16.00 hod.

Kázať bude brat riaditeľ EPS SR pplk. Mgr Milan Petrula, kantor brat Benka, kantor z Modry