Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v období september - okober 2018

Uverejňujeme najnovšie informácie o presonálnych zmenách v CZ ECAV v období od 1. 10. 2018 – do 1.12.2018